Національна Кінематика України

Діяльність

Основними завданнями Державного підприємства «Національна кітематека України» (ДП НКУ) є надання послуг зі створення та розповсюдження ігрових, неігрових, анімаційних та інших кіно-, відеофільмів, відеокліпів, пізнавальних, просвітницьких та розважальних програм для телебачення, аудіовізуальних творів, які пропагують кращі надбання української та світової культури, освіти і науки, для глядачів різних вікових категорій та впровадження новітніх форм і методів поширення національного кіномистецтва.
Статутними видами діяльності ДП НКУ є:
• створення за державним замовленням, а також за замовленням юридичних і фізичних осіб аудіовізуальних творів;
• збір, зберігання, консолідація фондів та реставрація творів національного та світового аудіовізуального, кіно- та екранного мистецтва, які є складовою частиною вітчизняної кінематографічної спадщини та науково-інформаційним ресурсом українського кінознавства;
• створення технічних умов для довгострокового зберігання та вільного обігу фільмових матеріалів та аудіовізуальних творів;
• впровадження продюсерської системи створення та розповсюдження аудіовізуальної продукції, комп’ютерних та інших сучасних технологій виробництва фільмів;
• здійснення спільного виробництва аудіовізуальних творів з юридичними і фізичними особами України і зарубіжних країн із залученням інвестицій та коштів з інших джерел фінансування;
• відтворення аудіовізуальних творів будь-якими способами та у будь-якій формі, у тому числі виготовлення фільмокопій, їх тиражування, озвучення, субтитрування, запис на магнітні, цифрові носії, продаж і передача у прокат;
• публічний показ і публічне сповіщення каналами телебачення (ефірного, кабельного, супутникового тощо), а також публічна демонстрація аудіовізуальних творів у кінотеатрах, інших кіновидовищних закладах;
• надання третім особам за ліцензійними договорами прав на використання аудіовізуальних творів, на які Підприємству належать авторські права;
• розповсюдження аудіовізуальних творів, створених за державними замовденнями, підприємство здійснює на підставі ліцензійних договорів у порядку, визначеному Державним агентством України з питань кіно;
• розміщення інформації щодо діяльності підприємства у мережі інтернет;
• рекламна та промоційна діяльність;
• представлення фільмів на фестивалях, кіно-, теле-, відеоринках;
• надання платних і безоплатних консультативних, інформаційних, творчо-виробничих та інших послуг в галузі кіновиробництва та практичної допомоги творчій молоді;
• створення технічних умов для довгострокового зберігання та вільного обігу фільмових матеріалів та аудіовізуальних творів;
• збирання, зберігання, архівація предметів і документів, пов’язаних з кіновиробництвом;
• управління та реалізація майнових авторських прав на аудіовізуальні та інші мистецькі твори;
• реалізація аудіовізуальної, друкованої, інформаційної та іншої продукції;
• надання в оренду нерухомого майна, а також окремого індивідуально визначеного майна, а саме устаткування, транспортних засобів, інвентарю та інших матеріальних цінностей, які належать підприємству на правах правах повного господарського відання;
• надання платних послуг зі зберігання майна;
• надання платних послуг з технічного забезпечення мистецьких заходів;
• інша діяльність, зокрема зовнішньоекономічна, що відповідає меті діяльності підприємства та не заборонена законодавством.

Недавні записи

Останні коментарі

Press Enter / Return to begin your search or hit ESC to close.

New membership are not allowed.

Архіви

Категорії